Onder dit menu vinden behandelend artsen informatie over de EfFECTS studie.

Een deel van deze informatie is engelstalig, om vertaalfouten vanuit het bestaande studieprotocol te voorkomen.