Vanaf 09-11-2018 is de EfFECTS-studie vol, en kunnen we geen nieuwe deelnemers meer accepteren.

Het beoogde aantal van 132 deelnemende patiënten werd enkele weken geleden behaald. Inmiddels zijn de laatste patiënten succesvol gescreend en hebben zij in de afgelopen weken ook de FDG-PET/CT scan ondergaan. Vanaf heden gaan deze laatste patiënten beginnen aan hun één jaar studiegerelateerde follow-up. De eerste resultaten van de EfFECTS-studie worden verwacht vanaf 2021.

Als onderzoeksteam zijn we uiteraard erg trots op het behalen van deze mijlpaal, en we willen alle patiënten en iedereen die in de afgelopen jaren aan de inclusie heeft meegewerkt, dan ook van harte bedanken voor hun inzet!