Een update over de inclusie van de EfFECTS-studie: momenteel worden de laatste patiënten gescreend. Als de screening (o.a. revisie cytologie) bij allen wordt goedgekeurd en zij definitief worden geïncludeerd, is de EfFECTS-studie vol!

Momenteel kunnen nieuwe deelnemers nog wel bij mij worden aangemeld, maar hun eventuele inclusie wordt uitgesteld totdat de uitkomst van de huidige screening bekend is.

 

We hopen dat we hiermee niemand van u teleurstellen, indien u reeds in het proces was om een patiënt voor te lichten over en te includeren in de studie. Over uiterlijk drie weken volgt definitief bericht.