Op 1 februari 2018 zijn 89 patiënten geïncludeerd in de EfFECTS-studie; een aantal waar we als onderzoekers erg trots op zijn!

In alle centra worden nog patiënten geïncludeerd, totdat het totaal beoogde aantal van 132 patiënten is bereikt. De verwachting is dat we eind 2018 de laatste patiënt zullen includeren.